Wie zijn wij

FOHA staat voor Fotoclub Harambe Appelscha, een club met enthousiaste leden afkomstig uit de Stellingwerven in Friesland. Leeftijd vinden wij niet belangrijk, iedereen is welkom. Op dit moment hebben wij iets meer dan tien leden, bestaande uit ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Ook zijn er op dit moment een aantal aspirant-leden die een tijdje meelopen en daarna besluiten of ze wel of niet lid worden.
Ieder  lid heeft een eigen taak binnen de club: de een notuleert, de ander zit voor, een derde bedient de apparatuur, anderen zitten in een werkgroep (website beheren, programma’s maken, etc.). Eigen inbreng is welkom.

Wat doen wij

Iedere maand, behalve de zomermaanden, hebben we een clubavond en eventueel een doe-avond. De clubvond is er op elke tweede dinsdag van de maand, de eventuele doe-avond op de vierde dinsdag van de maand. We komen bij elkaar voor de clubavond in het Dorpshuis van Makkinga.
Op de clubavond nemen de leden meestal eigen werk mee om te laten zien en beoordelen. Er wordt dan positieve feedback gegeven, waar de fotograaf iets mee kan doen (of niet). Het doel van de feedback is dat je van elkaar leert en als fotograaf groeit.
Wij ervaren deze avonden dan ook als zinvol, ontspannend en inspirerend.

Wat kost het

Wij hanteren een lage prijs, waardoor het lidmaatschap laagdrempelig blijft. Op dit moment is de jaarlijkse contributie €  50,00 per jaar. Dit is inclusief het bedrag voor het (verplichte) lidmaatschap van de Nationale Fotobond. Wie bij ons lid wordt, is dus automatisch ook lid van de Nationale Fotobond.

Lid worden

Bent u geïnteresseerd in onze fotoclub en wilt u meer weten, meldt u dan aan via de button ‘contact’ of via de button ‘lid worden’. Wanneer u ons daarna toestemming geeft uw mailadres te gebruiken voor het toesturen van mail, krijgt u voortaan de informatie die naar de leden wordt toegestuurd. Ook ontvangt u dan in de mail ons jaarprogramma en laten we u weten wanneer u voor het eerst onze gast kunt zijn. U kunt dan een poosje meedraaien en zien of de club iets voor u is zonder dat u meteen vastzit aan een lidmaatschap.

Tot slot

Kijk rustig even rond op onze website. U krijgt dan een indruk van de foto’s van onze leden en activiteiten die worden ondernomen door de club (uitstapjes, exposities, etc.).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.